Inruilprogramma - Programme de reprise

Ontvang waarde voor je huidige apparaat door het in te ruilen voor iets nieuws:


Bij House of Experts kun je gebruik maken van ons inruilprogramma, waarbij je een korting krijgt voor het inruilen van je bestaande apparaat. Deze korting wordt aangeboden als een tegoedbon of een directe vermindering (zelf te bepalen) op je nieuwe aankoop.

Een upgrade was nog nooit zo voordelig!
Hoe het werkt?

Schat de waarde van je oude apparaat met onze inruilcalculator hieronder... Daarna kan je ons contacteren per mail of telefoon. Ons team zal je apparaat beoordelen en een definitieve waarde vaststellen.
Deze waarde kan worden gebruikt als “directe korting bij een nieuwe aankoop of als tegoedbon” (te bepalen) voor later gebruik.

Volgende Stappen:
- Schat de waarde van je oude apparaat met onze tool.
- Maak een back-up van je gegevens en schakel eventuele beveiligingsfuncties uit.
- Kom langs voor een fysieke en technische controle van je apparaat.
- Ontvang je korting of tegoedbon na de beoordeling.
Recevez de la valeur pour votre appareil actuel en l'échangeant pour quelque chose de nouveau :


Chez House of Experts, vous pouvez profiter de notre programme de reprise, où vous obtenez une réduction pour l'échange de votre appareil existant. Cette réduction est offerte sous forme de bon d'achat ou de réduction directe (à déterminer) sur votre nouvel achat.
 
Une mise à niveau n'a jamais été aussi avantageuse !
Comment ça marche ?
 
Estimez la valeur de votre ancien appareil avec notre calculatrice de reprise ci-dessous...  Après vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone. Notre équipe évaluera votre appareil et établira une valeur définitive.
Cette valeur peut être utilisée comme "réduction directe sur un nouvel achat ou comme bon d'achat" (à déterminer) pour une utilisation ultérieure.
 
Étapes suivantes :
- Estimez la valeur de votre ancien appareil avec notre outil.
- Faites une sauvegarde de vos données et désactivez les fonctions de sécurité.
- Rendez-vous dans nos bureaux pour un contrôle physique et technique de votre appareil.
- Recevez votre réduction ou bon d'achat après évaluation.

 
Algemene voorwaarden van het inruilprogramma:

De waarde wordt geschat met onze online tool. De definitieve waarde wordt vastgesteld na inspectie.
De batterijgezondheid is cruciaal voor de waardebepaling. Apparaten met een slechte batterijconditie hebben geen inruilwaarde.
Alleen specifieke modellen komen in aanmerking voor inruil.
Zorg ervoor dat alle beveiligingsfuncties zijn uitgeschakeld voordat je je apparaat inlevert.
Bij aankoop van een nieuw product wordt de inruilwaarde direct verrekend. Eventuele restwaarde wordt uitgegeven als een korting of tegoedbon.
Zorg voor een back-up van je gegevens, aangezien House of Experts niet aansprakelijk is voor dataverlies.
Je oude apparaat krijgt via een partner een tweede leven, door revisie of recycling.
Voor vragen over zelfverzending, neem contact op via: info@houseofexperts.eu


Conditions générales du programme de reprise:
La valeur est estimée avec notre outil en ligne. La valeur définitive est établie après inspection.
La santé de la batterie est cruciale pour la détermination de la valeur. Les appareils avec une mauvaise condition de batterie n'ont aucune valeur de reprise.
Seuls les modèles spécifiques sont éligibles pour la reprise.
Assurez-vous que toutes les fonctions de sécurité sont désactivées avant de remettre votre appareil.
Lors de l'achat d'un nouveau produit, la valeur de reprise est immédiatement déduite. Toute valeur résiduelle est émise sous forme de réduction ou de bon d'achat.
Assurez-vous de sauvegarder vos données, car House of Experts n'est pas responsable de la perte de données.
Votre ancien appareil est remis à neuf ou recyclé par un partenaire.
Pour toute question sur l'envoi par vous-même, contactez-nous à :
info@houseofexperts.eu